El Taller

És una petita empresa d’artesans que es dedica al treball de la fusta, des de la seva transformació fins a la elaboració completa de tot tipus de baranes d’escala, escales,torneria, elements de fusteria, tot tipus de mobiliari, i objectes de fusta. Elabora tots els seus productes, tan si són per encàrrec com de creació pròpia, seguint un rigorós procés de disseny, elecció de materials, elaboració, muntatge, acabat i col·locació de tots els elements fabricats.

 

Una mica d’història

El Taller de fusteria va començar a funcionar l’any 1963. Muntat al carrer Girona, 20 de Cardedeu per en Martí Viadé Brutau, en aquells anys el taller funcionava com a taller de fusteria en general, si feien treballs de fusteria mecànica i per la construcció, i també feines de torneria. Els treballs amb el torn ja van començar molt abans, amb el primer taller muntat per l’avi Martí Viadé Basquens, serrador d’ofici, que a l’entrada de casa seva, ja feia feines de torneria a estones lliures, en aquesta època les comandes eren bàsicament de botons de carro, mànecs per eines, joguines, etc… L’any 1991 és quan comença la tercera generació amb en Josep Viadé Pintu que juntament amb el seu pare continuen l’ofici i s’especialitzen amb la construcció d’escales i baranes. De formació autodidacte i artesanalment, es realitzen treballs importants, com escales de «zanca» corbada, suspeses, d’escalons alterns, passamans i baranes corbades, etc… En l’actualitat Josep Viader continua la tradició familiar en l’especialització d’escales i baranes i incorpora elements de disseny i fusió de materials més contemporanis, no deixant però, de treballar els estils clàssics i amb la possibilitat d’aplicar tècniques d’ebenisteria, com la talla, marqueteria, fusta laminada, etc… També és continuen fent feines de torneria, sèries de peces per làmpades, mobiliari auxiliar. Actualment em ampliat el nostre ventall de produccions amb feines de fusteria nàutica, mobiliari per museus, sales d’exposicions, centres d’interpretació, oficines de turisme, així com treballs d’interiorisme.